Treballem amb un equip multidisciplinar de col·laboradors amb solvència professional reconeguda en els seus àmbits respectius.

Comptem amb experiència contrastada en projectes d’habitatge, hoteler, oficines, comercial i equipaments públics. Tant d’obra nova com de rehabilitació.

Sense límits

Cada projecte és únic degut a les circumstàncies inherents i a les persones que hi participen. Per això, no ens agrada treballar amb idees preconcebudes.


Quan comencem un projecte, primer escoltem les necessitats del client i els seus objectius. Després, estudiem i analitzem tots els condicionants del projecte. A partir d’aquí, definim quins mitjans, procediments i solucions tècniques són necessàries per aconseguir els objectius establerts.

Enfrontar la incertesa

Sabem que la dificultat central de tot projecte és la incertesa.
El nostre mètode de treball, adaptable a les circumstàncies de cada client i projecte, està enfocat a fer front a allò desconegut.

Arrow pointing down
Fase 1

Estudi Viabilitat

Problemes freqüents
Incerteses

Costos
Planejament
Tràmits
Mitjans tècnics

Les nostres solucions
Estudi de Viabilitat

Anàlisi econòmic
Compliance
Definició del projecte a nivell legal i urbanístic

Arrow pointing downArrow pointing down
Fase 2

Projecte i Llicència

Problemes freqüents
Burocràcia

Lentitud tramitació de llicència d’obres
Requeriments

Indefinició

Projecte poc definit
Informació contradictòria
Decisions arbitràries

Les nostres solucions
Dinamisme

Negociació activa amb l’administració
Resposta eficient als requeriments

Prediccions precises

Desenvolupament del projecte a escala 1:1
Projecte BIM
Simulació energètica

Arrow pointing downArrow pointing down
Fase 3

Execució Obra

Problemes freqüents
Contradictoris

Tasques no previstes
Retards i aturades
Errors d’execució

Les nostres solucions
Gestió de l'obra

Project Management
Gestió de la licitació
Control de costos, qualitat i temps
Millores a la contractació

Arrow pointing downArrow pointing down
Fase 4

Entrega i Seguiment

Problemes freqüents
Absències

Falles durant la posada en marxa
Falta d’atenció al client acabada l’obra

Les nostres solucions
Seguiment post-obra

Seguiment posterior a l’obra
Suport tècnic a equip comercial
El·laboració de la memòria qualitats

Arrow pointing downArrow pointing down

Fi dels serveis

Projectes que són realitat

Fem una gestió integral de totes les tasques per tal d’aconseguir els objectius particulars de cada projecte.

Obra acabada

Projecte

an iceberg

La qualitat i la viabilitat no només depèn del projecte d’arquitectura.

També depèn d’una suma de tasques indispensables, que van des de la negociació de la llicència d’obres fins al control de costos de l’obra.

Posem a disposició dels clients els mitjans necessaris per complir els seus objectius.

Project management

Estudis de viabilitat

Informes tècnics

Control de costos

Compliance

Planejament

Negociacions

an iceberg